Monthly Archives: Tháng Ba 2011

Khái quát về tính toán đám mây

Đây là bản dịch Chương 1 cuốn sách “Handbook of Cloud Computing”, Springer xuất bản năm 2010. Cuốn sách được tổ chức sao cho mỗi chương có thể coi như một bài viết độc lập về chủ đề tính toán đám mây. Cuốn sách này được biên soạn với sự đóng góp của 65 chuyên gia tầm thế giới về lĩnh vực tính toán đám mây và các ứng dụng của nó. Ban Tư vấn dự án biên soạn cuốn sách này gồm 9 nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn từ giới hàn lâm và giới công nghiệp, đã giúp định hình cuốn sách, lựa chọn các chủ đề hợp lý và lựa chọn các chuyên gia sáng tạo và giầu tri thức đóng góp bài viết. Phạm vi của cuốn sách gồm các bài viết về công nghệ, hệ thống và kiến trúc tính toán đám mây, các dịch vụ tính toán đám mây tiên phong, cùng các kiểu ứng dụng tính toán đám mây.

Cuốn sách trên trang web của NXB: http://www.springer.com/computer/communication+networks/book/978-1-4419-6523-3.

Tải về…

1. Cloud Computing Fundamentals – Handbook of Cloud Computing. Springer Press. Vietnamese 11.03.03

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Tủ sách Công nghệ thông tin