Category Archives: Quản lý dự án

Rủi ro và quản trị rủi ro

Hoàng Xuân Thịnh

Trong một dự án cách đây ít năm, tôi được biết một cách quản trị rủi ro dự án theo phương pháp luận được trình bày trong tài liệu của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST, http://www.nist.gov). Tôi nghĩ cách tiếp cận quản trị rủi ro này không chỉ áp dụng cho dự án mà còn có thể hữu ích cho nhiều công việc khác nữa trong cuộc sống. Nay tôi viết lại khái quát phương pháp luận đó trong vài dòng dưới đây.

Tiếp tục đọc

Advertisements

7 phản hồi

Filed under Quản lý dự án