Category Archives: Quản lý yêu cầu phần mềm

Software Requirements. First Edition – MS Press. Giới thiệu và Mục lục cuốn sách

SRcover

ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU

Trong những năm qua tôi đã tham gia một số dự án CNTT và tôi thấy rất thiếu những tài liệu có giá trị bằng tiếng Việt để tham khảo về cách thức tiến hành các dự án này. Tài liệu nước ngoài thì rất nhiều và khá nhiều tài liệu hay, nhưng đắt quá, vả lại tài liệu hướng dẫn chi tiết thành một quy trình làm việc thì cũng không nhiều.  Cách đây khoảng 5 năm, trong một chuyến công tác, tôi mua được cuốn sách Software Requirements của tác giả Karl E. Wiegers do Microsoft Press xuất bản. Cuốn này hiện đã có ấn bản mới cũng được Microsoft Press xuất bản, ấn bản mới có bản mềm, các bạn có thể tải về đọc. Trong cuốn sách này tác giả trình bày toàn bộ một quy trình biến nhu cầu sử dụng phần mềm của khách hàng thành một bản đặc tả yêu cầu phần mềm. Bản đặc tả yêu cầu phần mềm này sẽ trở thành đầu vào cho quy trình sản xuất một sản phẩm phần mềm. Tiếp tục đọc

Advertisements

10 phản hồi

Filed under Quản lý yêu cầu phần mềm, Tủ sách Công nghệ thông tin